МАРИЯ БАДЖАКОВАСъздател на платформата „ВРАТА Завръщане“
Мария Баджакова е създател на платформата „ВРАТА Завръщане“, съосновател на Младежка група „Аморфа“ във Варна през януари 2009 г. и на Младежка фондация „Аморфа“ през 2016 и неин директор. През 2022 г. стартира пилотното едногодишно издание на „Аморфа Академия за създатели на културен живот“, включваща в екипа си лица на платформата „ВРАТА Завръщане за млади български творци по света“.


Като част от образованието си по английска филология и философия на английски в Софийски университет, Мария избира да се фокусира върху дисциплините постколониална литература и езикови политики в мултиезикови общества в Университета на Съри в Лондон, философия на религията в Университета на Неапол „Федерико II“, философия на интеркултурните отношения в Софийски университет, както и политическа и социална философия. Посещава училище по правата на човека, благодарение на което се среща с политически фигури и ръководители на международни организации в Белгия, Дания, Нидерландия и САЩ. В момента подготвя дипломна работа в магистърска програма по културна дипломация и геополитика на Европейския съюз в Софийски университет и Казахски национален университет „Ал-Фараби“.

Преди завръщането си във Варна работи по проекти на български и международни организации и институции в сферата на правата на човека, публичните политики и политическото участие на жените, както и в европейски институции.

При създаването на Аморфа залага като цели развитието на организационен капацитет на младите хора и личностното им развитие, като с всяка инициатива на Аморфа и досега поставя тези цели в центъра на организационната стратегия.

Сред авторските формати на Аморфа, които Мария инициира заедно със своите колеги, са Дните на Европа – голям градски фестивал (от 2008), европейската Нощ на музеите и галериите във Варна (от 2011), сборни и самостоятелни изложби на млади български творци в сферата на градските изкуства, илюстрацията, фотографията, графичния дизайн и др. Разработва и осъществява (от 2007 г.) заедно със своите колеги визия за развитие на българската графити и стрийт арт сцена чрез инициирането на събития и проекти, формиране на публики, промяна на обществени нагласи и работа с общинската администрация за регламентиране на мащабни градски намеси. Развива авторски формат „Архиграф“ за професионална среща между най-опитните графити и стрийт артисти в страната и млади и утвърдени архитекти за реализиране на общи творчески проекти и формиране на култура за съвместна работа.

Ръководи десет годишни издания на европейската инициатива Нощ на литературата във Варна (от 2013) в партньорство с Мрежата на културни институти на държавите от ЕС – EUNIC. Представлява гражданския сектор в Кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица, която напуска в знак на протест срещу начина на осъществяването ѝ. Развива заедно със своите колеги сектор „Визуални и сценични изкуства“ в първите издания на „Младежкият фестивал на Варна – Фънсити“ във вътрешните и външните пространства на Градската художествена галерия във Варна. Съавтор е заедно с директора на галерията на градски проект „Коловоз 2“ на Централна ЖП гара Варна, включващ две паралелни изложби – плакатен дизайн на проф. Александър Поплилов от фонда на галерията и принтове на фрагменти от знакови мащабни графити и стрийт арт проекти, осъществени от Аморфа, изложени в началото на всеки от коловозите.

Развива съвместно с Павел Господинов, ръководител проект в Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), концепцията за популяризиране на каузата за защита на застрашени видове чрез градско изкуство – графити и стрийт арт – в извънградска среда, реализирана като Фар Шабла Графити в рамките на Фестивал на хвърчилата – Шабла. По-късно пренася този модел в градския фестивал за Дните на Европа, за което организацията получава поздравление от служители на Кралското дружество за защита на птиците. Развива авторска програма за популяризиране на африкански култури чрез представители на диаспората във Варна, включвайки в поредица от събития теми, свързани с политическата история, светоусещането, кулинарията, езиците, танцовото изкуство, литературата и др. на няколко страни от Субсахарска Африка. Инициативата е продължение на културната програма, създадена от Аморфа към изданието на „Менар – Филмов фестивал за Близкоизточно и Северноафриканско кино“ във Варна.

Развива съвместно с преподавателя Виктория Монева обучителен проект за интеркултурно учене, реализиран в Международното френско училище (лицей) във Варна от 2015 до 2019 г., в който кани и представя посредством кулинарна работилница, презентации, език, музика, арт и спортни демонстрации и други културни форми, в училищна среда над 30 представители на местната чуждестранна общност от Азия, Африка, Европа, Централна и Южна Америка, както и на традиционни общности от различен етнически и религиозен произход.

Развива авторския формат на фондацията – „Вълноломни разговори“ – поредица дискусии на теми от различни сфери, провеждани в разнообразни градски пространства на български или други езици, както и в комбинация до 4 езика. Разгръща поредицата като добавя специализирани подпоредици, сред които Вълноломни разговори: Литература в културен контекст, Дизайн, и издания на разговорите в училище с участието на две варненски училища в продължение на няколко години.