арх. Моника Маринова
Бургас / Манчестър / Лондон, Великобритания

арх. Саня Ковачева
Варна / Мантова, Италия / София

Идейно предложение-проект за градска трансформация на Адвокатската градинка във Варна (България): Обживяване на обществено пространство за културен и градски живот

По инициатива на платформата ВРАТА Завръщане, две млади български архитекти с международен професионален опит се заеха с предложената задача за трасформиране на ключово градско пространство и адаптирането му за осъществяване на културни събития. Инициативата е подета като паралелна дейност към „Аморфа Академия за създатели на културен живот“ – проект на Младежка фондация „Аморфа“, подкрепен от Национален фонд „Култура“. Пресечната точка на градската трансформация и обучителната дейност за млади културни мениджъри е създаването и развиването на малка публична сцена за творчески инициативи в града.

Добре известната сред варненци Адвокатска градинка, преименувана в началото на 21 в. официално в пл. „Ален Боске“, се намира в рамките на Архитектурния и археологически резерват (Разпореждане на Министерски съвет №76 от 27.04.1974 г.), заемащ територията на античния град Одесос – Варна. Малкото градско пространство се обособява – не без проблематизиране на темата – през последните години като самостойна пешеходна част, обградена от променените улични регулационни линии. Заема важно място в постоянен човекопоток поради концентрацията от административни сгради (общинска администрация, съдилище) и институциални културни пространства (държавен куклен театър, освновна и допълнителна сцена на държавен драматичен театър и опера, археологически музей), както и характерните все още за района адвокатски кантори, редом до местни книжарници и магазини за художнически материали, галерийни пространства и нови малки бизнеси за хранене (италианска, корейска, българска бърза закуска и ресторанти, барове и дегустационни заведения).

Стратегията за развитие на инициативата влючва обследване, изграждане на инфраструктура за провеждане на културни събития, обучаване на млади кадри като организатори на събития и подготвяне на културна програма, съобразена с пространството на Адвокатската градинка.


След обстойно теренно наблюдение и анализ, арх. Моника Маринова – лице на ВРАТА Завръщане / Интервюта 2021 и поканена за ментор на Аморфа Академия, разработва проект за трансформиране на пространството и изграждане на инфраструктура за културни събития. Проучването е проведено със съдействието на арх. Саня Ковачева, познаваща динамиката на градската среда във Варна и с опит в организирането на културни събития в публична среда, и Мария Баджакова, инициатор на идеята, сформирала екипа. Инициаторът изпраща стартовата визуализация на проекта на арх. Маринова за коментар към с арх. Георги Бачев, като са проведени първоначални разговори за търсене на съдействие от страна на КАБ-Варна.Проектът канидатства за наградата Culture NEXT на Мрежата на градовете-кандидати за титлата Европейска столица на културата като интерпретира темата „Визия за култура“ със заглавието си „Пространството като култура | Културата като пространство“ (Space as Culture | Culture as Space) и съпътстващата концепция, изложена на английски език.

Space as culture | Culture as space

Our vision for culture

There are many ways to experience culture: an exhibition addressing pressing issues, a construction creating an experiential insight, a discussion revealing a point of view. Today, social tools like action, process and expression are acclaimed as radically relevant for the happening of contemporary culture and progress, yet they haven’t been introduced as mainstream and ready-to-use components within the urban environment.

Mass protests and solitary lockdowns marked two years evident of human’s brittle yet critical existence in urban spaces. We propose a vision for creating tactile social infrastructure – not the kind which has a set programme. Rather, a kind that grows ideologically based on its interventions. A product of joint efforts, the construction will be continuously reinvented through the contribution of its participants – passers, artists, activists – allowing deeply shared local and global experiences. This wide public inclusivity ensures sustainability through the ongoing legacy of the constructed city-stage for culture, thought and action.

The Advocate’s Garden in Varna is a crossing point of urban trajectories. The green island is seen from afar, remaining invisible in the background of the daily hectic. The space will develop in a tryptich of interventions: 1) construction will give spatial allowances for performing, exhibiting, reflecting, being; 2) landscaping will create a living vivid context for environmental and biodiversity workshops and activities; 3) strategic addressing of values will facilitate the fruition of policies, deeds, aims, civil participation, a freedom of exchange of ideas.

The space thrives on immaterial charge combined with specific construction to become an open forum for participation, a platform for cross-polination and co-influence of new ideas for culture, in its entirety conceived as an urban artpiece and a stage, in its agenda continuously recreated through the people defining it.

Автор: арх. Моника Маринова

Arch. Monika Marinova (b. 1993) graduated with a Professional Diploma in Architecture with Distinction from The School of Art, Architecture and Design at London Metropolitan University, and with a Bachelor of Arts with First Class Honours from Manchester School of Architecture at The University of Manchester. Among other distinctions, her projects have been awarded both universities’ highest award recognitions – nominations for RIBA Presidents’ Bronze (2015) and Silver (2019) Medals. In 2020 she won the Young Talent Architecture Award, part of the European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award.

Previously, Monika worked with London-based architecture offices „Hawkins\Brown“ and „Takero Shimazaki Architects“ on education and public projects, often working with historic heritage buildings of specific architectural interest.

Applying a sensitive approach to design, underpinned by a philosophy concerned with integrating long-term social and ethical values into the built environment, currently she is part of multidisciplinary studio Think Forward in Burgas, Bulgaria, developing socially significant projects for urban spaces and schools, addressing painful educational and environemntal issues seen on a national level.

Arch. Sanya Kovacheva (b. 1988) recevied a MSc degree in Architectural Design and History from the Politecnico di Milano, the largest technical university in Italy, with a thesis in in urban planning. She also holds a full-cycle Master of Archiecture degree from Varna Free University in Bulgaria. Among her notable achievements is exhibiting her projects at the Venice Architectural Biennale. Another early-career highlight was the implementation of her design proposal for a Green Park at her Bulgarian university.

In Italy, Sanya worked as Junior BIM Architect at COPRAT Soc. Coop. architectural practice where she engaged in modelling MEP systems and architectural design and led the graphical representation of the studio’s competition entry together with SPEECH Studio, Russia, in PRINZIP International architectural contest.

Her background is shaped by multidiciplinary experience in architecture, graphic design and civil society work in urban planning and policy development. Sanya has been featured as artist or curator in local and international cultural events including Contempo Art Festival, Videoholica Video Art Festival, Archigraff Project, Le aree di Fiera Catena, Explore Pescherie di Giulio, etc. Her research work includes contributions to multidisciplinary fora such as the World Forum on Urban Forest.

Currently, Sanya is part of STARH architecture studio where she employs her strongest assets of insightful problem-solving, hard-work and an efficient balance between efficient and impactful solutions. Sanya is the founder and owner of a company working in the field of communiation & data design, laser cutting & modelling, which participates in international architectural competitions.

Автор: арх. Моника Маринова

Междувременно, арх. Маринова е поканена от организатора на инициативата за среща с утвърдени варненски архитекти, заемащи ключови позиции в административните и академични структури в архитектурната сфера. Целта на срещата е представяне на проекта, дискусия и препоръки за надграждане на проекта и лобиране за неговото осъществяване и финансиране. Паралелно е подготвена и проведена среща между арх. Маринова и арх. Ирина Рачева, създател на дигиталната платформа Varna Heritage – Информационен регистър на варненското недвижимо културно наследство (НКН), касаещ архитектурното наследство и проектиране в най-натоварената – централна зона на града. Екипът на арх. Рачева подготвя специално информационно табло с визуална информация за архитектурата на района и конкретно на една от сградите, разположени в периметъра непосредствено около Адвокатската градинка, в която се помещава Академията за културни мениджъри.

С арх. Маринова запознахме кадетите на модул „Архитектура и градска среда“ на „Аморфа Академия за създатели на културен живот“ с проекта за трасформиране на Адвокатската градинка, като отправихме към тях предизвикателството да осъществят в пространството му първа творческа и събитийна намеса, преобразявайки го чрез финалната си културна инициатива.

Мария баджакова, създател на врата завръщане


Развитието на проекта продължава с осъществяването на финално събитие на обучаващите се млади културни мениджъри в модул „Архитектура и градска среда“ на Аморфа Академия, менториран от арх. Моника Маринова. При подготовката на градския фестивал, осъществен в пространството на Адвокатската градинка, арх. Маринова работи по адаптиране на пространството с младия студент по архитектура в УАСГ-София и участник в обучителния модул Цветан Цветанов (4-ти курс към март-юни 2022 г.), като тези дейности са развиване на допълнителна ескпертиза извън задачата на Академията и произтичат от архитектската работа по инициативата за обживяване на пространството. Визуализация на проекта е представена чрез инфо табла по време на фестивала и последващите културни събития в пространството.

Автор: арх. Моника Маринова
Автор: Цветан Цветанов – интерпретация на скицата на арх. Маринова
Автор: Цветан Цветанов
Автор: Цветан Цветанов – интерпретация на скицата на арх. Маринова

Градски нишки Urban Threads

„Градски нишки“ маркира многопластовия културен потенциал на градската среда посредством интервенции в три взаимосвързани пространства в историческия център на града. Представяйки динамиката на взаимодействието между публично, галерийно и камерно, произведенията са пресечна точка между градския живот и съвременното изкуство. В контекста на творбите и историческата градска тъкан, пространството е красноречиво преобразено в посока на разнообразни теми, включително такива свързани с взаимодействието на градската реалност и околната среда, последствията върху човека и природата.

„Градски нишки“ е интердисциплинарен фестивал, вплитащ визуални изкуства, архитектура, музика и летния бриз в градската тъкан на Варна.

„Градски нишки“ – пространствена изложба на текстилни творби, представена в прогресия от взаимосвързани външни и вътрешни пространства нишки


Изложбата включва мащабни и по-малки творби и обекти на преподаватели и студенти от Национална художествена академия – София и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ в специалностите „Текстил – изкуство и дизайн“ и „Текстил“ и „Моден дизайн“. Експонирана е в откритото публично пространство на Адвокатската градинка и в прилежащото частно културно пространство на Аморфа Академия в деня на основното събитие на фестивал „Градски нишки“. Инсталацията на открито включва произведения на Кая Ценкуловска (НХА), Ния Якимова (НХА), Виктория Костадинова (НХА) и Яна Стоянова (ВСУ). Продължението на инсталацията с обектите на НХА е в пространството на Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна, където в допълнение е представена и текстилна инсталация на доц. д-р Вержиния Маркарова (НХА).

Съвременното текстилно изкуство използва традиционните текстилни техники, но навлиза и в различните изобразителни медии като концептуално изразява богатия си личен наратив. Текстилните материали от друга страна са онази лична субстанция, която чрез ръцете проектира идеите от света на въображението. По този начин смисълът е водещото в текстилните инсталации и именно това позволява гъвкавостта в експонирането, но и разширява възможните асоциации на зрителя.

Тогава пренасянето от вътрешния свят в материалната равнина е последвано от пространствено и идейно надграждане и получава естествено продължение в легитимиране на трансформацията в институционална среда.
Инсталациите, показани в изложбата, са продукт на изключително боравене с интуицията и сензитивността към средата, а това често пробужда вътрешната потребност за претворяване на пространството. Този артистичен опит не само провокира вдигането на мащаба, но и отваря вратите на възприятията чрез своята изключителна причудливост.

„Сила за живот“ – site-specific инсталация на Антония Ценова


Антония Ценова е съвременен визуален артист, работещ в полето на пространствените композиции и съвременната икебана. Специализира в полето на арт терапията. В продължение на няколко години работи в Италия, а през 2021 г. се завръща във Варна.

„Сила за живот“ засяга темата за мястото на природата в градската среда и конкретно за съдбата на дърветата в нея.
Работата е site-specific, специално създадена за конкретното градско пространство и поставена върху стъблото на изсъхнало дърво, чиято съдба авторката отдава на осакатяващото подрязване, което тя наблюдава и по отношение на много други дървета в центъра на Варна.
В инсталацията, сухият ствол преминава към живот в друго измерение – измерението на изкуството. Авторката осъществява трансформация със същия материал, но вече манипулиран от човешка ръка и превърнат в един артистичен акт.

Дървото дава линия на асиметричната триизмерна композиция и се въздига отново чрез геометрично инсталирани във всички посоки летви – червени линии, които трасират градски пътища и дават идеята за множество нови възможности. Разноцветните елементи могат да бъдат крайни точки или спирки от градския транспорт, които маркират пространството и небрежно по детски изразяват радостта от неговото обживяване. Инсталацията продължава посоката на творческо търсене на авторката, която наскоро се завърна от Италия в родния си град. Нейната запазена марка е изследването на сблъсъка между природни материали, нежива природа и човешка намеса.

Градска текстилна работилница-пърформанс „Тъкане с цяло тяло на Ина Валентинова | Full Body Weaving“


Ина Валентинова завършва бакалавърската програма „Текстил – изкуство и дизайн“ в Националната художествена академия, и магистърската „Арт-терапия“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, където в момента е докторант по „Методика на обучението по изобразително изкуство“. Има следдипломна квалификация „Фокусирана към решения кратка терапия“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Специализирала е Autonome Beeldende Kunst в Academie Minerva (Грьонинген, Нидерландия), печатна графика в Akademia Sztuk Pięknych (Вроцлав, Полша), и педагогика на изобразителните изкуства в Universitatea Națională de Arte (Букурещ, Румъния).

Текстилното изкуство рядко се представя или присъства в градска среда. Градската текстилна работилница-пърформанс „Тъкане с цяло тяло“ (Full Body Weaving) на Ина Валентинова трансформира функционално публичното пространство за релаксация като включва участниците в арт терапевтичен процес. Крайният творчески резултат е текстилна инсталация, изработена от всички. Тя е експонирана в същото пространство и става част от градската среда, задаваща хоризонт за последващо нерегулирано взаимодействие за минувачите.

Задание на работилницата: използвайки цялото тяло, ще научим ново умение, като включим свободното поклащане на тялото. Унасяйки се в ритъма, ще преживеем древния път на създаването на нов текстилен обект. За целта са необходими спокойствие и концентрираност. Може да ни смутят слънцето или минаващите хора. Ннищо обаче не е по-добро от потапянето във вътрешния свят, забравяйки за околните въздействия върху нас и концентрирайки се върху собствените ни повтарящи се движения.

Модната инсталация „Противоположности: Съзнавано и Несъзнавано“ на Яна Стоянова


Яна Стоянова е студент в специалност „Моден дизайн“ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Създател и ръководител е на Клуб за изкуство и дизайн „Еклектика“ към студентския съвет на университета. Завършила е Средно училище за хуманитарни науки и изкуства“ – Варна. Кадет е в модул „Визуални изкуства“ на Аморфа Академия за създатели за културен живот.

Модната инсталация на Яна Стоянова „Противоположности: Съзнавано и Несъзнавано“ акцентира върху едноименните два естествени контраста съществуващи във всеки един от нас. Силата ни да осмисляме и реализираме действията си, в опозиция с нашата склонност да се влияем от импулсите си, представят двоичната същност на съзнанието ни в две тесктилни творби вплитащи технологии и философия, логика и емоции.

Инсталацията експонира модните дизайни в автентичния хабитат на модата – градското пространство, мястото, в което общуваме и обменяме послания и заявяваме идентичностите си.
Яна Стоянова разработва инсталация като site-specific намеса, в която модните обекти са включени в непосредствено взаимодействие с градската среда. Манекените, експониращи облеклата, носещи социални послания, взаимодействат със старите телефонни кабини от 90-те години, извадени от функционална употреба, но все още присъстващи в градската среда.

Музикална трансформация


Музикални истории с китара на френски и български в изпълнение на Йона Попова и Марин Попов, вокал и китара, от Международен френски лицей „Шарл Перо“ – Варна

Акустичен джаз-соул концерт на изпълнителите София Димитрова – Sofia (вокал) и Чавдар Гочев – Чарли (китара).

Поради дъждовното време, изпълнителите отказаха да излязат на сцена малко преди началото на участието им и бяха заместени с допълнителен импровизационен музикален сет от предходните музиканти в програмата.

Ситуацията постави екипа пред необходимостта за кризисно организационно решение, като постави пред проекта за пространството въпрос за техническо решение, което да осигури на бъдещите културни организатори повече възможности за действие при подобни метереологични обстоятелства, в това число валежи, силно слънце или вятър.

Организационен екип


ФЕСТИВАЛЪТ „ГРАДСКИ НИШКИ“ е финалното събитие на Модул „Архитектура и градска среда“ в Аморфа Академия за създатели на културен живот, проект на фондация „Аморфа“, осъществяван с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Екип кадети на модула с ментор арх. Моника Маринова: Калина Захариева (Варна), Катерина Русева (Варна), Цветан Цветанов (Русе / София).

„Градинката е едно интересно място, едновременно отделено от трафика и градския сюжет, чрез улиците, но и в сърцето на динамиката. Минувачът може лесно да борави с пространството – да го заобиколи, да мине през него, да седне или не. Но може и да се ангажира както поиска, заради голямата видимост и проходимост, които са предоставени. Това прави градинката лесна за опознаване, дори от напълно непознати.“ / арх. Моника Маринова за избора на локация за финалното събитие на модула