За нас

Проект „Завръщане“ има за цел да диалогизира нуждата от постоянно физическо присъствие на младите българи-творци, живеещи в чужбина, за активното им включване в динамиката на българската културна сцена. С поредица от 7 задълбочени интервюта с млади творци, инициаторът на проекта ще проследи формирането на нагласи по темата, обсъждайки личния и професионален път, предизвикателства, решения и настояща степен на развитие на участниците, за да даде обоснована представа за техните нагласи и идентичност.