ВРАТА ЗАВРЪЩАНЕ 2022


През 2022 г. заедно с много от лицата на ВРАТА Завръщане се срещнахме във визионерско културно и образователно начинание, а с новите творчески лица на платформата отворихме още теми за диаспорите и българския културен живот.

— Мария Баджакова, Създател на платформата „ВРАТА Завръщане“

Творческа подкрепа

Осъществяването на инициативите през 2022 г. е възможно с финансовата подкрепа по програма „Творчески стипендии ’21“ на Национален фонд „Култура“ (НФК) към Министерство на културата на Република България.

ВРАТА ЗАВРЪЩАНЕ 2022

Създаваме заедно.

Творческите взаимодействия между младите български творци по света, кулминиращи в конкретни инициативи в България, продължиха да бъдат фокус на платформата. Дейностите бяха развити с оглед експертизата на участващите лица на ВРАТА Завръщане.

Новата посока в изследването на културната диаспора този път засяга две теми, свързани географски и влияещи си като процеси, въпреки първоначалната им историческа отдалеченост една от друга. ВРАТА Завръщане идентифицира нови лица, ангажирани творчески с темите на платформата, конкретно с двете нови посоки:

Снимка: Цанислав Христов

∘ Културата на традиционна българска диаспора в чужбина – бесарабските българи в Молдова и Украйна – през очите на младия творец от България ∘

Снимка: Цанислав Христов

∘ Диаспора и миграция – как българските творци интерпретират темата за културата и живота на чуждестранната диаспора в България: случаят на новата украинска бежанска диаспора ∘

Снимка: Александър Лазаров

Осъществените дейности, както по линия на творческите взаимодействия, така и на новите тематични посоки, бяха обвързвани с дейности и събития в рамките на „Аморфа Академия за създатели на културен живот“ 2022.

Структурата на Академията, участието в екипа ѝ на лица на ВРАТА Завръщане, но и потенциалът за богат културен календар, осъществен от обучаващите се млади мениджъри, спомогнаха за оптимизиране на плановете по платформата.

КОЛОВОЗ 2 – СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНО ИЗКУСТВО В ГРАДСКА СРЕДА >>>

SPACE AS CULTURE | CULTURE AS SPACE
Обживяване на обществено пространство за културен и градски живот >>>

YTAA Young Talent Architecture Award ПРЕДСТАВЯНЕ И ИЗЛОЖБА на Наградата за млад талант в сферата на архитектурата, част от Наградата на Европейския съюз за съвременна архитектура – Награда Mies van der Rohe >>>

ЛИЦАТА НА ВРАТА ЗАВРЪЩАНЕ – МЕНТОРИ, ЛЕКТОРИ И ОБУЧИТЕЛИ НА МЛАДИ КУЛТУРНИ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ >>>

Интервютата и зародилите се творчески колаборации в началото на „ВРАТА Завръщане“ ме провокираха да стартирам целогодишен културен проект:

• въвличащ активно младите български творци от платформата
• обвързващ тяхната професионална и интеркултурна експертиза
• развиващ уменията им за споделяне на опит и преподаване
• свързващ ги пряко с българската културна сцена
• създаващ възможност за пренос на знания към млади хора в България.

При разписването на пилотното издание на „Аморфа Академия за създатели на културен живот“ 2022, водейки се от посочените цели, съчетах ценните кадри на „ВРАТА Завръщане“ и дългогодишния опит на Младежка фондация „Аморфа“ в организирането на събития от културен и социален характер, обучаване на млади хора и познаване на местната общност.

Проектът за Аморфа Академия получи финансиране по програма „Едногодишен грант ЛИ 21“ на Национален фонд „Култура“, а изследването на новите теми на ВРАТА Завръщане и разработването на две нови творчески колаборации през 2022 г. станаха възможни благодарение на подкрепата на НФК в направление „Творчески стипендии ’21“.

— Мария Баджакова, Създател на платформата „ВРАТА Завръщане“